ลูกค้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กลุ่มร้านอาหาร ชาบู ปิ้ง ย่าง

ลูกค้าเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กลุ่มโรงแรม และ รีสอร์ท

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง เตาแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับทำอาหาร
Partech Developments (เตากล้วยไม้)