เตาแม่เหล็กไฟฟ้าออคิด

เตาเพื่อใช้ในครัวเรือน

สำหรับ อาคารบ้าน คอนโด ปลอดภัย ไม่มีเปลวไฟ

IH-10SS

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-18SS

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-1500BI

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-2000BI

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-3500 (NEW)

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

EcoP2000A(NEW)

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-PBA2000

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า

IH-P2000W

เตาแม่เหล็กไฟฟ้ารายละเอียดสินค้า
“เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง เตาแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับทำอาหาร“
Partech Developments (เตากล้วยไม้)