บริการ/สอบถามสินค้า : 091-009-1281, 02-170-8780-3 ฝ่ายซ่อม : 081-811-5451

ลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกเตาไฟฟ้าตรากล้วยไม้

ลูกค้ากลุ่มร้านอาหารลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร

ลูกค้ากลุ่มโรงแรม
ลูกค้ากลุ่มโรงแรม

ลูกค้ากลุ่มต่างประเทศ
ลูกค้ากลุ่มโรงแรม

เตาแม่เหล็กตรากล้วยไม้จดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
เทคโนโลยีของเราสามารถใช้ได้แต่เพียงผู้เดียว

สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา