บริการ/สอบถามสินค้า : 091-009-1281, 02-170-8780-3 ฝ่ายซ่อม : 081-811-5451

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนดและรายละเอียดของการรับประกัน-:

1. บริษัทฯ รับประกันสินค้านี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
2. ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าส่ง ศูนย์ซ่อมโดยตรง ไม่รวมการรับประกันหากต้องการให้บริษัทฯ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับจากผู้ซื้อ
ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายนอกสถานที่
3. เมื่อต้องการรับการซ่อมแซม จะต้องนำเอกสารนี้พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินไปแสดงด้วยทุกครั้ง (ถ้าหากข้อมูลของสินค้า
ไม่ตรงกับข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ และใบเสร็จรับเงินแล้วจะถือว่าโมฆะ)
4. ใบรับประกันสินค้านี้ จะคุ้มครองต่อเมื่อสินค้าเกิดความชำรุดอันเนื่องมาจากการใช้แบบปกติธรรมดา
และจะไม่คุ้มครอง ถ้าหากการชำรุดเกิดจากกรณีดังต่อไปนี้:-


4.1. ใช้ผิดวิธี อุบัติเหตุ สัตว์และแมลง ภัยธรรมชาติ ซ่อมโดยบุคคลที่ไม่มีความชำนาญ หรือใช้ในสภาวะกระแสไฟฟ้า
ไม่ปกติ เป็นต้น
4.2. ตามสภาพทั่วไป เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือน ถูกจำกัดให้ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ถ้านำไปใช้ทางด้านพาณิชย์
โดยพลการ ใบรับสินค้านี้ก็จะโมฆะทันที
4.3. ห้ามลอกหรือแกะสติ้กเกอร์และเลขที่นัมเบอร์ออกเด็ดขาด


5. เงื่อนไขค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าหากสินค้าหมดประกัน:-
6.1 ถ้าเกิน 1 ปี ขึ้นไป คิดค่าบริการและค่าอะไหล่

หมายเหตุ การรับประกันสินค้านี้ ไม่รวมถึง
1. หน้าเพลทเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
2. สายไฟที่ชำรุด
3. มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสินค้าและอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอก
4. รีโมทเตา (อุปกรณ์ควบคุมเตาไฟฟ้า)

ทางบริษัท ขอขอบพระคุณท่านลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้เตาแม่เหล็กตรากล้วยไม้ ค่ะ